My Blog

Just another WordPress.com weblog

Hello Students!! July 21, 2009

Filed under: Uncategorized — cikma @ 9:45 am

Selamat Datang ke Laman Web Cik Ma. Di sini pelajar boleh mendapatkan bahan dan membincangkan apa saja topik berkaitan kursus CSC134 dan PUB351. Sila klik di kursus yang berkaitan di bahagian atas laman web ini.

VALIDASI SUBJEK SEBELUM 8 OGOS 2009


Pelajar adalah diingatkan untuk melakukan validasi kursus sebelum atau pada 8 Ogos 2009. Kegagalan akan menyebabkan pelajar diberikan status “Gugur Taraf”.

Advertisements